Festivali

Drejtor i Festivalit

 Këshilli Drejtues i Festivalit

 Kordinatore e Programit

 Këshilli Artistik i Festivalit

Po Karikohet…