Impresum

Shoqëria Kulturore Artistike “DUFLLA” Raçe

Subjekti: SH.K.A. “DUFLLA” Raçe
Selia: Rr.1 Nr.105 Rashçe, 1064 Shkup, Maqedoni
Numri Amë: 7126379
Numri Tatimor:  4075016504119
Xhirollogaria 210071263790130
Telefoni: +389 71 200 536
Fax: /
E-mail: info@duflla.org
SWIFT: TUTNMK22
IBAN: MK07210722000061274

 

 

Po Karikohet…