Anëtarësohu

Nëse je i/e apasionuar pas artit dhe kulturës, ke talent për këndim, instrumente muzikore, aktrim, vallëzim, humor etj. atëher bëhu edhe ti pjesë e SH.K.A. DUFLLA duke plotësuar formularin për aplikim online.

Të dhënat tuaja:*
Emri i Prindit:*
Ditëlindja:*
Numri Amë:*
Telefoni:*
E-mail:*
Profili në Facebook:
Ti aplikon për:*
Vlerëso veten në kategorinë që aplikon:*
Shëno diçka më tepër reth vetes:*
Përshkruaje figurën:

 

Po Karikohet…